Aktualności

 • Wystąpienie siły wyższej w gospodarstwie

  2024.07.24

  W związku z występującymi w Polsce niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi (burzami, nawałnicami, ulewnymi deszczami, wysokimi temperaturami), przypominamy, że rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych, którzy ponieśli w wyniku szkodliwych działań atmosferycznych straty w uprawach lub w pogłowiu zwierząt, mogą zgłaszać przypadki wystąpienia siły wyższej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

 • INFORMACJA O BONIE ENERGETYCZNYM

  2024.07.24

  Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, mogą składać wnioski o bon energetyczny...

 • 2024.07.23

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje informację o rozporządzeniu Nr 5/2024 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dn. 12 lipca 2024 r. (Dz.U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4356) w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)...

 • Komunikat

  2024.07.19

  ARiMR publikuje zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR). Obecnie prowadzone są nabory wniosków w ramach interwencji...

Gmina Bądkowo

Informacja o gminie

    Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów na zachód od Włocławka przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek.

    Gmina ma charakter typowo rolniczy, a grunty rolne stanowią prawie 94% powierzchni. Rolnictwo jest podstawową forma utrzymania ludności. Gminę Bądkowo charakteryzują gleby o wysokiej jakości i przydatności do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia wynosi 80 km2.  Struktura gruntów rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej jest korzystna dla produkcji rolnej. Użytki rolne klasy I-III stanowią 40,7% ogólnej powierzchni, a klasy IVA- IVB 47,8%. Zieleń urządzoną stanowią: parki podworskie w Bądkowie, Łowiczku, Toporzyszczewie Starym, Wysocinie i Łowkowicach. Obszarami wartościowymi przyrodniczo są tereny położone wzdłuż doliny rzecznej jak Kanał Bachorza, niewielkie ekosystemy wodne, torfowiska. Lasy zajmują zaledwie 9,8 ha. Niska lesistość jest cecha charakterystyczną dla obszaru Kujaw. Wody zajmują powierzchnię 33 ha, tereny komunikacyjne 159 ha, tereny osiedlowe 123 ha, a nieużytki 48 ha.

 • 377-strony-1-1

    Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa, zamieszkiwane przez blisko 4,2 tyś. mieszkańców w 1 100 gospodarstwach domowych, w tym ok. 700 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 53 osoby na km2.

Opis Gminy Bądkowo wraz z reklamami lokalnych podmiotów gospodarczych

Mapa gminy Bądkowo 

więcej

 

Kultura i sport

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Włocławska 30
87-704 Bądkowo
tel. (054) 272 40 05
gokbadkowo@o2.pl

Dyrektor:
Elżbieta Madajczyk

     Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie został  wybudowany  w 1952 roku. Był to pierwszy w Polsce Wiejski Dom Kultury - podobno jeden z trzech tego typu w województwie kujawsko-pomorskim. W budynku ośrodka mieściła się biblioteka oraz duża sala widowiskowa z przylegającą do niej garderobą. W holu znajdowała się kawiarnia, a pomieszczenia na poddaszu zajmowane były przez lokatorów. Dawniej, gdy nie było telewizji ani komputerów, spotkania oraz  imprezy w bądkowskim Domu Kultury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Głównym zadaniem  GOK-u było udostępnienie miejsca dla mieszkańców na różnego rodzaju imprezy. Mogli oni się tam zgromadzić, aby przejrzeć prasę, oglądać występy teatralne lub brać udział w zabawach ludowych. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  powstał pierwszy  zespół  folklorystyczny.  Były  także organizowane kółka zainteresowań: teatralne, taneczne oraz fotograficzne dla dzieci i młodzieży. W pomieszczeniach piwnicznych znajdowała się ciemnia fotograficzna, gdzie wywoływano zdjęcia. Młodzież  uczestnicząca w  zajęciach prezentowała swoje umiejętności  w innych, pobliskich domach kultury. Po pewnym czasie w sali widowiskowej urządzono  stałe kino, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Aby wzbudzić wśród mieszkańców zapał do życia kulturalno-oświatowego organizowane były akademie, kursy dla miejscowych gospodyń, wystawy oraz stworzono zespoły taneczne  i czytelnicze.  Niestety, do naszych czasów nie zachowały się pierwsze kroniki, w których można by znaleźć mnóstwo ciekawych informacji. Najstarsze kroniki GOK pochodzą dopiero od 1978 roku ...

Edukacja

Na terenie gminy Bądkowo znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie, w którego skład wchodzą:

 • Przedszkole w Bądkowie,
 • Szkoła Podstawowa w Bądkowie,
 • Gimnazjum w Bądkowie.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bądkowie
Dyrektor: Janusz Graczyk
ul. Włocławska 13
87-704 Bądkowo
tel. 54 233 26 18

Obsługą ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.

Kontakt:
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Bądkowie
ul. Włocławska 13
87-704 Bądkowo
tel. 54 233 26 18

Bezpieczeństwo

Na terenie gminy Bądkowo funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 • OSP Żabieniec
 • OSP Kujawka
 • OSP Łówkowice
 • OSP Łowiczek
 • OSP Wysocin
 • OSP Słupy Duże

Najbliższy Posterunek Policji znajduje się w sąsiedniej gminie Koneck.

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia NZOZ Przychodnia Rodzinna w Bądkowie.

Dodatkowo w centrum Bądkowa stacjonuje karetka pogotowia ratunkowego.

Kontakt

 • UG

Urząd Gminy Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

54 27 24 045
54 27 24 100
54 27 24 054

Wójt Gminy Bądkowo
tel. 54 27 24 100 wew. 22

Sekretariat, obsługa rady
tel. 54 27 24 100  wew. 21
sekretariat[@]ugbadkowo.pl

Sekretarz 
tel. 54 27 24 054, 27 24 100 wew. 24
sekretarz[@]ugbadkowo.pl

Skarbnik Gminy
tel. 54 27 24 085, 27 24 100 wew. 27
skarbnik[@]ugbadkowo.pl

Wymiar podatków
tel. 27 24 100 wew. 45
podatki.wymiar[@]ugbadkowo.pl

Naliczanie i pobór opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne
tel. 27 24 100 wew. 29
m.spychalska[@]ugbadkowo.pl

Kasa
tel. 54 27 24 100 wew. 30
m.ruzkiewicz[@]ugbadkowo.pl

Księgowość budżetowa
tel. 54 27 24 100 wew. 28
b.brzezinska[@]ugbadkowo.pl
m.wozniak[@]ugbadkowo.pl

Kadry, oświata
tel. 54 27 24 100 wew. 26
k.marciniak[@]ugbadkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności i dowody osobiste
tel. 54 27 24 100 wew. 25
usc[@]ugbadkowo.pl

Zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy
tel. 54 27 24 100 wew. 48
a.nowak[@]ugbadkowo.pl

Ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, administrator serwisu,
tel. 54 27 24 100 wew. 47
j.wochna[@]ugbadkowo.pl

Informatyka, płace
tel. 54 27 24 100 wew. 47
a.centkowska[@]ugbadkowo.pl

Drogownictwo, gospodarka komunalna, gospodarka gruntami, energetyka
tel. 54 27 24 100 wew. 46
m.szczerbiak[@]ugbadkowo.pl

Budownictwo, inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, rolnictwo, BHP
tel. 54 27 24 100 wew. 46

sekretarz[@]ugbadkowo.pl

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza, OSP
tel. 54 27 24 100 wew. 56
a.pinkowska[@]ugbadkowo.pl

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie
tel. 54 27 24 100 wew. 31, 32, 33, 34
gopsbadkowo[@]poczta.onet.pl


Gminna oczyszczalnia ścieków w Kujawce - 606 474 049

Stacja uzdatniania wody w Sinkach - 696 719 098