• logo

Serdecznie zapraszamy:

 • lokalnych liderów m.in. sołtysów, radnych gmin, powiatu, województwa;
 • przedstawicieli instytucji kulturalnych i/lub edukacyjnych m.in. bibliotek, domów kultury, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe;
 • przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • mieszkańców powiatu aleksandrowskiego;
 • przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR

na spotkanie informacyjno-konsultacyjne,

dotyczące Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu aleksandrowskiego na lata 2023-2027.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W GMINACH

Lp.

Gmina

Data

Godzina

Miejsce

1.

Aleksandrów Kujawski – miejska

25.07.2024 r.

12:00 – 14:00

UM Aleksandrów Kujawski – sala konferencyjna

ul. Słowackiego 8

2.

Aleksandrów Kujawski

- wiejska

31.07.2024 r.

09:00 – 11:00

Siedziba LGD

 Odolion, ul. Piaskowa 4

3.

Bądkowo

24.07.2024 r.

09:00 – 11:00

UG Bądkowo – sala konferencyjna, ul. Włocławska 82

4.

Ciechocinek

30.07.2024 r.

12:00 – 14:00

„Kino Zdrój” MCK Ciechocinek

ul. Żelazna 5

5.

Koneck

25.07.2024 r.

09:00 – 11:00

GOK w Konecku,

ul. W. Lubańskiego 15

6.

Nieszawa

23.07.2024 r.

12:00 – 14:00

UM Nieszawa – sala konferencyjna, ul. 3 Maja 2

7.

Raciążek

30.07.2024 r.

09:00 – 11:00

GOK Raciążek

ul. Wysoka 4

8.

Waganiec

23.07.2024 r.

09:00 – 11:00

UG Waganiec – sala posiedzeń

ul. Dworcowa 11

9.

Zakrzewo

24.07.2024 r.

12:00 – 14:00

Dom Kultury w Zakrzewie

ul. Dworcowa 1

Podczas spotkań omówimy:

 1. Cele i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Propozycje projektów i działań na najbliższe lata.
 3. Możliwości finansowania i realizacji planowanych przedsięwzięć.
 4. Harmonogram planowanych naborów.
 5. Możliwości pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie operacji/grantów.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniach!

 

Spotkanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem komunikacji z lokalną społecznością Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” .

 • plakat Bądkowo

« wstecz