Zbiórka folii rolniczych

Urząd Gminy w Bądkowie wraz z firmą Jopek Recykling, Agro Jopek zaprasza do:

ZBIÓRKI FOLII ROLNICZYCH

Data zbiórki – 18.01.2022 r. w godz. 9:00 - 13:00.

Miejsce zbiórki – Plac Jarmarczny w Kalinowcu

 

---------------------------------------------------------

Protokoły dot. strat w uprawach w wyniku gradobicia są już do odbioru

Szanowni Rolnicy, wszyscy którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku gradobicia jakie nawiedziło naszą gminę w dniu 1 lipca proszeni są o przybycie do Urzędu Gminy w celu odbioru protokołów. Do dnia 15 listopada w ARIMIR, można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej...

---------------------------------------------------------

Podpisy na protokołach dot. strat w uprawach w wyniku gradobicia

Szanowni rolnicy, wszyscy którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku gradobicia jakie nawiedziło naszą gminę w dniu 1 lipca proszeni są o przybycie do Urzędu Gminy w celu złożenia podpisu na protokole. Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy na miejscu w Urzędzie Gminy. Prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 7.

---------------------------------------------------------

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022 r

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

---------------------------------------------------------

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wynosiło 6 221,04 zł (M.P z 2022 r. poz. 82).

---------------------------------------------------------

Ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim

informuje:

---------------------------------------------------------

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

---------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

UWAGA !!!

od piątku tj. 18.10.2019r. można odbierać w siedzibie Urzędu Gminy w Bądkowie protokoły z szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

---------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ODBIÓR ZUŻYTEJ FOLI

Urząd Gminy w Bądkowie informuje, że Firma AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska, zadeklarowała przeprowadzenie na terenie gminy Bądkowo odpłatnej zbiórki zużytej foli pryzmowej po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej po nawozach sztucznych oraz bigbag.
Szacunkowa cena zaproponowana w zgłoszeniu:
• 10 zł za  jeden  bigbag wypełniony folią białą pryzmową lub workami po nawozach sztucznych,
• 20 zł za jeden bigbag wypełniony biało-czarną pryzmową
Zbiórka  będzie  przeprowadzania na indywidualne zgłoszenie rolnika pod numerem 696-096-812

---------------------------------------------------------

Opłaty za pobór wód ze studni głębinowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zmianami) podmioty, które korzystają z usług wodnych (w tym m. in. pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do wód lub do ziemi) są zobowiązane składać oświadczenia, celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne.

Dotyczy to również wszystkich rolników, którzy korzystają ze studni głębinowych.

---------------------------------------------------------

Komu należy przekazać folie od kiszonek?

Wielu rolników pyta się co ma robić z foliami po kiszonkach lub workami po nawozach bo firma, która wywozi u nas śmieci, nie chce ich zabrać.
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że ...

---------------------------------------------------------

DRODZY ROLNICY!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPIus do 15 maja br.

---------------------------------------------------------

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.

---------------------------------------------------------

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

---------------------------------------------------------

Szkolenie w Bądkowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Aleksandrowie Kujawskim
zaprasza na szkolenia pt.:

---------------------------------------------------------

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

---------------------------------------------------------

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2019 w województwie kujawsko-pomorskim

Znana jest już Lista Odmian Zalecanych (LOZ) na 2019 w województwie kujawsko-pomorskim.

---------------------------------------------------------

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym