Start
Spotkanie z rolnikami
wtorek, 22 styczeń 2019

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 22 styczeń 2019 )
27 FINAŁ WOŚP ZA NAMI!
piątek, 18 styczeń 2019
ZAGRALIŚMY REKORDOWO Z WYNIKIEM 13.688,13zł. TO O 2.289ZŁ WIĘCEJ OD UBIEGŁOROCZNEJ KWOTY.
JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, WOLONTARIUSZOM, OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W FINAŁ WOŚP ORAZ MIESZKAŃCOM GMINY ZA SZCZODROŚĆ.
DO ZOBACZENIA NA 28 FINALE!!!

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Bądkowo
piątek, 18 styczeń 2019
O B W I E S Z C Z E N I E  
WÓJTA GMINY BĄDKOWO
z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Bądkowo

         Na podstawie uchwały NR V/22/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, Wójt Gminy Bądkowo podaje do publicznej wiadomości terminy zebrań wiejskich.

Sołectwo

Data

Godzina/

II termin

Miejsce zebrania

Jaranowo Duże

6.02.2019r.

17:00

17:30

Świetlica wiejska w Jaranowie Dużym

Toporzyszczewo

6.02.2019r.

10:00

10:30

Budynek byłej szkoły podstawowej w Toporzyszczewie Starym

Toporzyszczewo Stare

6.02.2019r.

12:30

13:00

Budynek byłej szkoły podstawowej w Toporzyszczewie Starym

Antoniewo

7.02.2019r.

10:00

10:30

U Sołtysa w domu

Kryńsk

7.02.2019r.

12:30

13:00

U Sołtysa w domu

Wójtówka

8.02.2019r.

13:00

13:30

Remiza OSP

w Łówkowicach

Łówkowice

8.02.2019r.

15:30

16:00

Remiza OSP

w Łówkowicach

Biele

11.02.2019r.

10:00

10:30

U Sołtysa w domu

Kwiatkowo

11.02.2019r.

12:30

13:00

U Sołtysa w domu

Bądkowo

04.02.2019r.

16:00

16:30

GOK w Bądkowie

Wysocin

15.02.2019r.

10:00

10:30

Remiza OSP w Wysocinie

Zieleniec

22.02.2019r.

16:00

16:30

U Sołtysa w domu

Jaranowo

4.02.2019r.

10:30

11:00

Świetlica w Jaranowie

Żabieniec

18.02.2019r.

12:30

13:00

Remiza OSP

w Żabieńcu

Kujawka

27.02.2019r.

12:30

13:00

Remiza OSP

 w Kujawce

Słupy Małe

20.02.2019r.

10:00

10:30

U Sołtysa w domu

Słupy Duże

20.02.2019r.

12:30

13:00

Remiza OSP

w Słupach Dużych

Bądkówek

26.02.2019r.

12:30

13:00

U Sołtysa w domu

Sinki

21.02.2019r.

10:00

10:30

Świetlica wiejska

w Kolonii Łowiczek

Tomaszewo

22.02.2019r.

10:00

10:30

Świetlica w Kalinowcu

Kalinowiec

22.02.2019r.

12:30

13:00

Świetlica w Kalinowcu

Kaniewo

07.02.2019r.

16:00

16:30

Świetlica wiejska

 w Kolonii Łowiczek

Kolonia Łowiczek

21.02.2019r.

13:00

13:30

Świetlica wiejska

w Kolonii Łowiczek

Łowiczek

26.02.2019r.

16:00

16:30

Świetlica wiejska

w Kolonii Łowiczek

Wójt Gminy Bądkowo
Ryszard Stępkowski
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 21 styczeń 2019 )
INFORMACJA
piątek, 18 styczeń 2019
INFORMACJA
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Bądkowo informuje, że Rada Gminy Bądkowo w dniu 10 stycznia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IV/14/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 474).
    W związku z powyższym zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo informuję, że od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższa uchwała wejdzie w życie tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wysokości opłat są następujące:
•    odpady zbierane selektywnie:
    o    gospodarstwa jednoosobowe – 15,00 zł/miesiąc;
    o    gospodarstwa dwuosobowe – 30,00/miesiąc;
    o    gospodarstwa trzyosobowe – 45,00/miesiąc;
    o    gospodarstwa czteroosobowe – 60,00 zł/miesiąc;
    o    gospodarstwa pięcioosobowe – 75,00 zł/miesiąc;
    o    gospodarstwa sześcioosobowe i większe – 90,00 zł/miesiąc.
•    odpady zbierane w sposób zmieszany w wysokości dwukrotności opłaty za odpady selektywne.
    Termin dokonania opłaty, tj. do 15 każdego miesiąca nie ulega zmianie.
Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany opłaty.
     W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, tel. 542724100, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wójt Gminy Bądkowo
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
piątek, 11 styczeń 2019
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
20 Lutego 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Euchariusz,
Eustachy,
Eustachiusz, Leon,
Ludmiła, Ludomiła,
Ostap, Siestrzewit
Do końca roku zostało 315 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1196
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4758942
Gościmy
Aktualnie jest 94 gości online