Start
Jeszcze więcej zabawy...
czwartek, 21 lipiec 2016
    Gminny Plac Zabaw w Bądkowie, który znajduje się za Domem Kultury wzbogacił się o nowe akcesoria do zabawy oraz urządzenia do rekreacji indywidualnej.
     Dla dzieci zostało zamontowanych 5 nowych zestawów zabawek tj. zestaw „Mikołaj”, popularnie nazywany „domkiem”, huśtawka pojedyncza oraz sprężynowa typu „WAŻKA”, trójkąt sprawnościowy oraz gra „kółko i krzyżyk”.
    Z myślą o młodzieży oraz osobach dorosłych ceniących sobie aktywne spędzanie czasu w tym rodziców i opiekunów, którzy przyprowadzają swoje pociechy na plac zabaw, zainstalowano 3 zespoły siłowni zewnętrznych, w skład których wchodzi 6 urządzeń: wyciąg, krzesło, prasa nożna, wioślarz, biegacz i orbitrek.
    Obydwie instalacje zostały wykonane przez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa, atestów oraz certyfikatów potwierdzonych w formie pisemnej. Rozmieszczenie i usytuowanie urządzeń nie jest przypadkowe, ponieważ każda konstrukcja posiada swoją tzw. strefę bezpieczeństwa, która musi być zachowana aby nie doszło do kolizji pomiędzy bawiącymi się dziećmi. Zachowanie tych stref jest również konieczne dla otrzymania wspomnianych już atestów. Dlatego na chwilę obecną wyposażenie naszego placu jest optymalne pomimo wrażenia, iż zostało jeszcze sporo wolnej przestrzeni. Planowane są jeszcze prace związane z uporządkowaniem terenu placu, wyprofilowaniem nierówności i poprawą ogólnej estetyki. 
     Modernizacja placu zabaw w Bądkowie była wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy. Od dawna słychać było głosy niezadowolenia co do funkcjonalności oraz atrakcyjności tego miejsca. Wierzymy, że teraz to się zmieni. Z informacji, które już do nas docierają siłownie zewnętrzne cieszą się dużym zainteresowanie i ich zamontowanie jest bardzo pozytywnie odbierane przez odwiedzających plac. Zachęcamy do korzystania z nowego placu zabaw, który jest dostępny dla wszystkich chętnych apelując jednocześnie o dbanie o to miejsc i korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Jest to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Dlatego prosimy reagować w przypadku jakichś nieodpowiedzialnych zachowań lub aktów wandalizmu, do czego mamy nadzieję nie będzie dochodzić.
     Zarówno dzieciom i dorosłym życzymy MIŁEJ ZABAWY. JM
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 21 lipiec 2016 )
III Dwumaraton Kujawski
środa, 20 lipiec 2016
    W sobotę, 23 lipca na terenie powiatu aleksandrowskiego odbędzie się III już Dwumaraton Kujawski. Trasa biegu tak jak w poprzednich latach wynosi 84 km i przebiega przez gminy powiatu. Zbiórka odbędzie się przed budynkiem UG o godz. 8.00 w Raciążku - meta około 19.00 w Raciążku. Trasa biegu Ciechocinek - Aleksandrów Kuj. - Ostrowąs - Koneck - Zakrzewo - Bądkowo - Waganiec - Nieszawa - Raciążek. Przybycie zawodników na skwer przy UG w Bądkowie przewidziane jest na godz. 15.10.
    Osoby, które chcą wziąć udział w biegu mogą w każdej chwili przyłączyć się do zawodników w dowolnym miejscu na trasie albo biec w sztafecie. Wydarzenie ma za zadanie propagować ideę sportu, zdrowy tryb życia i promocję naszego powiatu.
Zapraszamy do udziału oraz kibicowania na trasie. MS
Ostatnia aktualizacja ( środa, 20 lipiec 2016 )
Jubileusz 70 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Jaranowie
wtorek, 19 lipiec 2016
   Koła Gospodyń Wiejskich Jaranowo obchodziło Jubileusz 70 – Lecia, uroczystość członkinie koła świętowały wspólnie z zaproszonymi gośćmi w Restauracji „GRACJA„ w Bądkowie w dniu 16.07.2016r.
   "Cieszę się, że tak dostojny jubileusz możemy świętować z zacnym gronem zaproszonych gości" tymi słowami przewodnicząca Koła Pani Teresa Krępeć powitała zaproszonych gości: Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet w Bądkowie  Annę Czajkowską, Wójta Gminy Bądkowo Ryszarda Stępkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo Dariusza Skierkowskiego, Senatora RP Józefa Łyczaka, Dyrektora Biura RZKiOR we Włocławku Marię Kolińską, Prezesa RZK i OR we Włocławku Irenę Muszyńską, Przedstawicielki KP-ODR w Minikowie: Kierownika Biura Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Annę Dykczyńską oraz pracownika  Annę Tuszyńską , Dyrektor GOK Bądkowo  Elżbietę Madajczyk, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych Ryszarda Roszaka i Prezesa  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Bądkowie Grażynę Ulaszewską, Radnego Gminy Bądkowo Piotra Kobusińskiego i Sołtysa Wsi Jaranowo Słowomira  Strzeleckiego i Redaktor Gazety Pomorskiej Jadwigę Aleksandrowicz. Prezesa SPTCH „BĄDKOWO” Franciszka Kaczorowskiego, Wiceprzewodniczącą  Gminnej Rady Kobiet Danutę Jaskólską i Stanisława Skowrońskiego.
Następnie przewodnicząca przedstawiła historię koła.
   „Dzieje naszego sięgają czasów jeszcze z przed Drugiej Wojny Światowej. Nie ma jednak z tego okresu żadnej wzmianki na ten temat. Dopiero po wojnie, w roku 1946 roku zostało ponownie powołane do życia”.
Inspiratorką i założycielką była ówczesna działaczka społeczna  mieszkanka Jaranowa Pani Weronika Kulpa, która przez wiele lat piastowała funkcję przewodniczącej. Przez siedemdziesiąt lat przewodniczących było wiele, ale najdłużej bo 20 lat funkcję  piastowała  Elżbieta Leśniewska. W 2006 roku przy obchodach  Jubileusz 60 - Lecia, była szczegółowo omówiona działalność koła. Swoją wypowiedź przewodnicząca ograniczyła do ostatnich 10 lat.
   Koło gospodyń pracuje prężnie i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami  w gminie. Organizuje spotkania z okazji  Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii  i innych uroczystości. Systematycznie bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy ,pokazach stołów Wielkanocnych i Wigilijnych. Każdego roku uczestniczy w Dożynkach gminno-parafialnych. Panie prezentowały naszą gminę na Dożynkach wojewódzko–Diecezjalnych w Ślesinie oraz powiatowych w Raciążku. Trzy członkinie z koła pełniły rolę starościny na dożynkach. Członkinie z koła  prezentowały stół z potrawami na powiatowej wystawie stołów wielkanocnych. Koło czynnie uczestniczy w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Gminną Radę Kobiet w Bądkowie tj.: "Babska Biesiada", "Jesienna Biesiada", "Swojskie Jadło", pięć edycji konkursu "Czym Kujawska Chata Bogata" – w trzech kolejnych latach panie z koła otrzymały I miejsce za swoje potrawy. Ponadto kobiety chętnie uczestniczą w kursach i pokazach np.: haftu, robienia stroików bożonarodzenowych czy palm wielkanocnych. Panie były organizatorami Gminnego ogniska ,w którym uczestniczyło 120 osób. Ponadto czynnie brały udział w uroczystościach upamiętniających  Przemysława Barthla  bądkowianina  podpułkownika  Wojska Polskiego w 90 rocznicę jego śmierci, w akcjach charytatywnych „ DLA  RADKA” i w festynach sportowo-rekreacyjnych.
   Zarówno Gminna Rada Kobiet jak i władze doceniają zaangażowanie kobiet , które otrzymały  wiele odznaczeń i medali np.: „Aktywny Społecznik", "Order Serca Matki”, z okazji "150-lecia Kółek Rolniczych” oraz dużo dyplomów i podziękowań.
Obecnie koło liczy 14 członkiń, w tym trzy Panie  Seniorki: Izabela Andrusiak – 92 lata, Irena  Kotowska – 91 lat i Genowefa  Przekwas  89 lat. Przewodnicząca podziękowała  tym  panią chociaż były nie obecne, ponieważ zarówno  one jak i koleżanki, które odeszły  tworzyły historię koła. Szczególne podziękowania  otrzymała  Przewodnicząca  Gminnej Rady Kobiet, która  przez długoletnią działalność mobilizowała kobiety do pracy i to co  dziś mają to również jej zasługa. Podziękowania zostały skierowane również do sponsorów: Urzędu Gminy w Bądkowie, Gminnej Rady Kobiet w Bądkowie, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bądkowie , Gminnej Spółdzielni SCH w Bądkowie, Stowarzyszeniu Producentów Trzody Chlewnej w Bądkowie, radnemu Piotrowi Kobusińskiemu i Sołtysowi Wsi Jaranowo Sławomirowi Strzeleckiemu.
   Z okazji jubileuszu członkinie, które najdłużej aktywnie działają w kole tj. Teresa Krępeć, Elżbieta Leśniewska i Anna Nowak zostały uhonorowane  medalami z okazji „Jubileuszu 150–lecia  Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemi", które przez Prezesa RZK i OR we Włocławku Irenę Muszyńską.

Anna Tuszyńska K-P ODR Minikowo
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 19 lipiec 2016 )
Okresowa emerytura rolnicza
wtorek, 19 lipiec 2016
    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.
    Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
    Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej – 882,56 zł od 1 marca 2016 r.), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną. Osobie, która utraciła prawo do renty strukturalnej, Kasa wypłaci okresową emeryturę rolniczą nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę. Gdy osoba taka ukończy wiek emerytalny, może zwrócić do Kasy z wnioskiem o emeryturę rolniczą. Świadczenie to zostanie przyznane, jeżeli osoba udowodni, iż posiada 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Kasa takiej osobie może z urzędu przyznać emeryturę rolniczą, jeżeli z posiadanych przez Kasę danych wynika, że osoba legitymuje się 25 letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Kolonia Łowiczek
czwartek, 14 lipiec 2016
„Jakkolwiek ułożą się nasze losy, a drogi  nasze rozejdą się.
Niechaj w pamięci na zawsze pozostanie wesołe wspomnienie razem spędzonych chwil”

    To motto z  księgi pamiątkowej  Koła Gospodyń  Wiejskich   Kolonia  Łowiczek , które  obchodziło  Jubileusz   60 – Lecia, a  uroczystość  członkinie  koła  świętowały wspólnie z zaproszonymi  gośćmi w Restauracji „GRACJA „ w Bądkowie w dniu 7.07.2016r. Po powitaniu  zaproszonych gości   Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet w Bądkowie  Anny Czajkowskiej ,  Wójta Gminy Bądkowo Ryszarda Stępkowskiego, Przewodniczącego  Rady  Gminy Bądkowo Dariusza Skierkowskiego, Prezesa RZKiOR Kazimierza Pączkowskiego  we Włocławku  i pracownika Marię Kolińską, Przedstawicielki KP-ODR w Minikowie: Kierownika Biura Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   Annę Dykczyńską  oraz  pracownika  Annę Tuszyńską, Prezesa  Spółdzielni Kółek Rolniczych Ryszarda Roszaka  i Prezesa  Gminnej   Spółdzielni „SCH” w Bądkowie  Grażynę  Ulaszewską.
    Przewodnicząca Barbara Lewandowska przedstawiła  historię  koła. Koło Gospodyń Wiejskich w Łowiczku swoją działalność rozpoczęło w 1956 r.a jego  historie tworzyły panie: Anna Wyborska – przewodnicząca, Halina Szubiela – sekretarz, Stanisława Strzelecka – skarbnik, które przez pierwsze cztery lata  tworzyły kształt  działalności. Kolejna przewodniczącą była  Regina Trzeciak a skarbnikiem – Julia Przekwas . W tamtym okresie koło zyskało wiele członkiń, ponieważ za  jego  pośrednictwem  mogły  kupić  pisklęta do chowu w gospodarstwie  przydomowym. Ponadto  członkowsko dawało  możliwość udziału  w licznie  organizowanych  kursach: kulinarnym ,cukierniczym , przetworów mięsnych , kroju i szycia.  Gospodynie uczestniczyły w Dożynkach  gminnych i powiatowych oraz pochodach pierwszomajowych. Na uwagę  zasługuje fakt jak podkreśliła przewodnicząca, że przynależność do koła  zobowiązywała do dbania o ład i porządek w zagrodach i wokół nich, a  co za tym idzie  zakładanie i pielęgnowanie ogródków kwiatowych i warzywników.
    O sile i prężności  działalności kobiet może świadczyć liczba członkiń  w 1967 roku należało  70 kobiet. Wówczas panie postanowiły zwiedzać swój kraj, zorganizowały wiele wycieczek: do Krakowa – Wieliczki- Oświęcimia  i Ojcowa, Sopotu –Gdańska z Oliwą i Westrplatte , Warszawy i Żelazowej Woli , Poznań  słynne Koziołki  Palmiarnię. Panie odpowiedziały na apel władz państwowych  i wsparły z własnych funduszy odbudowę  Zamku Królewskiego w Warszawie.
    W 1978 roku  koło zostaje podzielone na trzy  koła  (Łowiczek I, Łowiczek II i Kaniewo).Tak swoją działalność rozpoczyna Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Łowiczek (nazwa obecna – obowiązuje od 2007 roku) Przez kolejne lata zmieniały się przewodniczące koła: Halina Krużyńska, Teresa Urbańska  a od 1995 roku  funkcję   sprawuje  obecna przewodnicząca  Barbara Lewandowska  ( córka pani Teresy Urbańskiej).  Przez  cały okres  swojej działalności  panie współpracują z  Gminną  Radą Kobiet w Bądkowie,  Samorządem  Gminy  Bądkowo,  Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie ,Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Bądkowie, Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Bądkowie  oraz z miejscowymi  jednostkami samorządowymi.  Gospodynie  oprócz  uczestnictwa  w  szkoleniach, pokazach   i  wyjazdach szkoleniowych  , uczestniczą też w imprezach gminnych i powiatowych .Oprócz wspomnianych Dożynek , biorą  udział w imprezach kulinarnych – zgłaszając swoje otrawy tradycyjne do konkursów : „ Czym Kujawska Chata  Bogota „ – przez kolejne pięć lat trwania konkursu, „Swojskie Jadło”,„Babska Biesiada„, „Wystawa Stołów Wielkanocnych”, „ Pożegnanie Lata” ,pokaz Stołów Wigilijnych „ .Członkinie  chętnie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze: Krynica Morska ,Frombork ,Kazimierz Dolny , Wrocław, Solec Kujawski, Licheń, Bory Tucholskie  to tylko część ze wspólnych wspomnień.
Przewodnicząca   podziękowała  za współpracę  i doradztwo  wszystkim instruktorkom ,które przez ten czas stymulowały działalność kobiet wiejskich, głównie przez organizację, bądź pomoc w organizacji  najróżniejszego  typu imprez dla kobiet tj.: Anna Czajkowska,  Jadwiga  Dzioba , Jolanta Stocka, Bożena Ćwiklińska , Anna Dykczyńska  i  Anna Tuszyńska oraz wszystkim którzy pomogli w realizacji zadań koła.
Za długoletnią współpracę  i wkład pracy oraz zaangażowanie  na rzecz lokalnej „ Małej Ojczyzny”  Panie z koła: Barbara Lewandowska,  Irena  Drążkowska i  Genowefa  Smardzewska  zostały  uhonorowane przez Prezesa RZKiOR we Włocławku  Kazimierza  Pączkowskiego  medalami z okazji „Jubileuszu 150 -lecia Kół  Gospodyń Wiejskich na Ziemi”.
    Aktualnie koło liczy 12 członkiń. Jak Podkreśla przewodnicząca „Jest Nas może niewiele, ale wiele w Nas zapału  do kontynuowania chlubnej tradycji  koła i rozwijania naszych pasji w  kobiecym gronie„.
I tego zapału na kolejne lata życzę wszystkim członkiniom ,żeby za kilkanaście lat mogły świętować kolejny jubileusz.
Anna Tuszyńska K-P ODR Minikowo
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 14 lipiec 2016 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
23 Lipca 2016
Sobota
Imieniny obchodzą:
Apolinary, Bogna,
Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 7
Newsy: 879
Odnośniki: 101
odwiedzających: 2409168
Gościmy
Aktualnie jest 30 gości online